پخش آلو خشک

مرکز پخش آلو خشک مراغه

آلو خشک مراغه چنان چه از نام آم پیداست به صورت یک میوه خشک در تابستان با استفاده از آلوهای تمیز و تازه باا ندازه های بزرگ و رنگ ه سیاه و قرمز مایل به سرمه ای بد ... ادامه مطلب